Tìm hiểu mô hình Hiệu quả -Tầm quan trọng (IPA)

Chia sẽ Cung cấp Dịch vụ

Tìm hiểu mô hình Hiệu quả – Tầm quan trọng ( Importance-Performance Map Analysis : IPA), thông thường khi chúng ta đánh giá mô hình định lượng thì chúng ta chỉ đánh giá hiệu ứng tác động là chính, trong mô hình này họ đánh giá hiệu quả  và tầm quan trọng của biến trong mô hình, vì có thể có những biến hiệu ứng tác động lớn nhưng tầm quan trọng lại ít, nhưng cũng có thể có những biến hiệu ứng tác động ít nhưng tầm quan trọng lớn.

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ – TẦM QUAN TRỌNG

Model IPA

Với mô hình Hiệu quả – và tầm quan trọng nhằm đề ra giải pháp cho chúng ta biến được lượng biến đầu vào như thế nào.

Trong mô hình IPA ta có 2 trục, không quan trọng là trục X hay là trục Y, ta có:

  • Trục X: Hiệu suất / Hiệu quả / Hiệu ứng, mức độ thực hiện …
  • Trục Y: Tầm quan trọng / mức độ quan trọng …

Tuỳ theo người dịch mà chúng ta có thông tin khác nhau, nhưng chung quy lại là model có 2 trục X và Y như sau:

Mô hình Hiệu quả - Tầm quan trọng
Model IPA ( importance-performance analysis)

Nó chia ma trận SWOT ra thành 4 phần, từ 1-4 với nội dung như trên, nếu như các bạn chạy định lượng ra được nằm trong phần nào thì chúng ta có giải phấp phần ấy.

Đọc thêm:   Nhận tư vấn làm luận văn chuyên nghiệp nhanh chóng

Tổng quan về IPA

Mặc dù một số nghiên cứu đã tập trung vào việc áp dụng Phân tích Hiệu suất-Tầm quan trọng (IPA) như một phương pháp định lượng tiên tiến trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau để đạt được các mục đích khác nhau, rất ít nghiên cứu đề cập đến cách sử dụng IPA như một phương pháp định lượng tiên tiến để phát triển thực tế.

Kế hoạch chiến lược trong các trường đại học dựa trên sự hài lòng của sinh viên. Để lấp đầy khoảng trống nghiên cứu này, mục đích chính của nghiên cứu này là đưa ra mô tả chi tiết về cách sử dụng IPA như một phương pháp định lượng tiên tiến để phát triển các kế hoạch chiến lược của các trường đại học dựa trên sự hài lòng của sinh viên về các dịch vụ mà các trường đại học cung cấp và cách IPA cho phép các trường đại học xác định các lĩnh vực ưu tiên để cải thiện chất lượng thông qua việc phát triển các biện pháp kết hợp về tầm quan trọng và hiệu suất của các dịch vụ này.

Lịch sử ra đời Hiệu quả – Tầm quan trọng

Một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược là có được các yếu tố cạnh tranh được ưu tiên dựa trên các tiêu chí nhất định; trong trường hợp của chúng tôi (tầm quan trọng của dịch vụ và mức độ hoạt động của nó), giai đoạn này giúp các trường đại học phát triển các mục tiêu cải thiện hiệu suất của họ (Slack 1994 ).

Đọc thêm:   Dịch vụ phân tích số liệu xử lý SPSS STATA R EVIEW chuyên nghiệp
Kết quả chạy IPA
Kết quả chạy IPA bằng phần mềm

Quá trình lập kế hoạch chiến lược là một tập hợp tuần tự các giai đoạn. Một trong những giai đoạn này là phân tích bên ngoài và bên trong, còn được gọi là Phân tích SWOT, giúp một tổ chức hiểu được khả năng và nguồn lực nào của tổ chức đó có thể trở thành nguồn lợi thế cạnh tranh (David 2003 ; Emet và Tat 2017). Bất chấp việc sử dụng rộng rãi Phân tích SWOT, nhiều học giả đã chỉ trích nó và họ tuyên bố rằng nó chỉ tạo ra một danh sách đơn thuần các yếu tố khó được sử dụng một cách định tính để ra quyết định và chúng không có trọng số cũng không được xếp hạng, bên cạnh đó nó thiếu sự so sánh. với các đối thủ cạnh tranh.

Một khiếm khuyết khác là tính không ổn định của nó (theo thời gian) vì các yếu tố của nó thể hiện khả năng thay đổi cao, vì vậy tổ chức phải phát triển một số ma trận SWOT, thay vì một cặp SWOT duy nhất, để vượt qua thách thức của sự bất ổn định của SWOT (Koch 2018 ; King 2004 ). Ngoài ra, nó không thể mở rộng ra ngoài việc xác định tình hình hiện tại, và đó là lý do tại sao, nó không nên được thừa nhận là một kỹ thuật phân tích (Emet và Tat 2017). Do đó, cần phải tăng hiệu quả của Phân tích SWOT

Đọc thêm:   hướng dẫn hồi quy mô hình probit trên stata

Đọc kết quả ước lượng

Trong kết quả nghiên cứu ta có được kết quả chạy IPA cho 3 biến: AF + BMI + CSR, ta dễ dàng nhận thấy rằng biến CSR thuộc khu vực 2, còn biến AF và BMI thuộc khu mực 1.

Ta tiếp tục tra bảng model IPA để tìm giải pháp cho từng biến, đây là mô hình  cực hay trong việc đánh giá tác động và tầm quan trọng của từng biến, nhưng cái khó là làm sao ước lượng được giá trị Hiệu ứng và Tầm quan trọng.

Nếu các bạn gặp khó khăn gì về vấn đề xây dựng mô hình và ước lượng hay vấn đề quan trọng là làm đẹp data, các bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi có tư vấn và hỗ trợ các bạn.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Quá hay
Author Rating
51star1star1star1star1star
Product Name
Mô hình IPA
Price
VND 3000000
Product Availability
Available in Stock