Liên hệ

Liên hệ làm luận văn ngay khi các bạn có nhu cầu:

Làm luận văn giá rẻ, làm thuê báo cáo chuyên nghiệp, nhận làm đề tài ẩn danh, viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, cung cấp số liệu thống kê, dạy thống kê tại nhà, dạy thống kê online, chạy mô hình kinh tế lượng, chạy mô hình hồi quy, hoàn tiền 100% khi không đạt yêu cầu. Viết thuê đồ án tốt nghiệp đại học.

Nhận làm luận văn nhiều chuyên ngành, chỉnh sửa, viết thuê luận văn kinh tế, luận văn quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế và quản lý thủy sản, Kinh tế và quản lý nuôi trồng thủy sản, Quản lý và phát triển nghề cá, Công tác xã hội, Quản lý đất đai, Quy hoạch đất đai, Quy hoạch nông thôn mới, Quy hoạch phát triển nông thôn, Marketing địa phương, Quản trị công, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kinh tế lượng.

Bổ túc kiến thức cấp tốc về kinh tế lượng, nhận dạy kiểm định tại nhà, nhận dạy chạy kinh tế lượng tại nhà, nhận dạy chạySPSS, EVIEW, R, STATA,…,  tư vấn làm đề cương thạc sĩ, đại học, tư vấn làm luận văn thạc sĩ, đồ án tốt nghiệp đại học.

Chỉnh sửa luận văn đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Chạy mô hình giá rẻ, chạy mô hình hồi quy bội, chạy mô hình logistic…

Chạy các loại kiểm định: Kiểm định chi bình phương, chi-square test; Kiểm định đơn vị -Unit root tests; Kiểm định Fisher – F-test; Kiểm định giả thiết thống kê – statistical hypothesis test …

Kiểm định giả thuyết- Hypothesis testing; Kiểm định Glejser - Glejser test

Thông tin liên hệ:

(Do vấn đề nghiên cứu định lượng rất phức tạp, các bạn nên gửi yêu cầu qua mail để được tư vấn kỹ càng hơn)

Hotline: 0983.473.444