Về chúng tôi

ThongKe Club là nơi hội tụ các thành viên có am hiểu chuyên sâu về nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu khoa học. Với lực lượng đội ngũ nhân sự và cộng tác viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là về kinh tế, tài chính, marketing, quản lý, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, y tế công cộng, giáo dục, vv….

Sứ mạng của Thongke Club: Chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ về các vấn đề học thuật và nghiên cứu khoa học. Chuyên về nghiên cứu định lượng, nghiên cứu khoa học; hỗ trợ chạy thống kê trên các phần mềm; tư vấn, hỗ trợ làm luận văn, luận án; tư vấn về các đề án, dự án nghiên cứu; tư vấn bài công bố quốc tế. 

Châm ngôn của Thongke Club: Chất lượng – Uy tín – Chia sẻ – Học hỏi

Khách đến Club Thống kê

Sẽ  hiểu tường tận, an tâm ra về!

♥