Báo giá

Chúng tôi chuyên hỗ trợ xử lý số liệu thống kê trên các phần mềm EVIEW, SPSS, STATA, R,…. nhận hướng dẫn xử lý số liệu thống kê, chạy mô hình tại nhà hoặc online, tư vấn, hỗ trợ cách làm các dạng bài luận.

GÓI NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VND)
  CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH TRÊN EVIEW/SPSS/STATA,…..  

A

CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH

 
A1 Chạy hồi quy/kiểm định trên data của Khách hàng  800.000 – 2.000.000 
A2 Chỉnh sửa data + chạy mô hình hồi quy/kiểm định (chỉnh từ 1 – 3 biến) 2.500.000 – 3.500.000
A3 Chỉ định biến (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) 1.000.000/biến
A4 Chỉnh sử data + chạy ra kết quả + giải thích kết quả,….  (Từ 1 – 3 biến)  4.500.000 – 6.000.000 

B

Thongke.Club CUNG CẤP SỐ LIỆU

 
B1 Cung cấp data   2.500.000 – 5.000.000 
B2 Cung cấp data+ chạy mô hình   4.000.000 – 8.000.000 
B3 Cung cấp data + chạy mô hình + giải thích kết quả  5.000.000 – 10.000.000 
C CÁC GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG  
C1 Tư vấn lựa chọn: tên đề tài theo chuyên ngành/ mô hình nghiên cứu/ mô hình định lượng/ phương pháp nghiên cứu,… 1.000.000 – 3.000.000
C2 Tư vấn, hỗ trợ xây dựng, chỉnh sửa đề cương   2.000.000 – 6.000.000
C3 Hỗ trợ cách viết đề cương từ A-Z 7.000.000 – 12.000.000
D CÁC GÓI TƯ VẤN, HỖ TRỢ VIẾT LUẬN VĂN (HƯỚNG DẪN CỤ THỂ)  
D1 Phần Mở đầu 500.000 – 1.500.000
D2 Phần Tổng quan các nghiên cứu trước liên quan đến vấn đề nghiên cứu 2.000.000 – 7.000.000
D3 Phần Tổng quan cơ sở lý thuyết 2.000.000 – 7.000.000
D4 Phần Phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu 1.500.000 – 7.000.000
D5 Phần Kết quả nghiên cứu và thảo luận  10.000.000 – 20.000.000
D6 Phần Kết luận và kiến nghị 1.000.000 – 5.000.000
D7 Tài liệu tham khảo 500.000 – 1.500.000
D8 Hỗ trợ chỉnh sửa luận văn (tuỳ bài, tuỳ yêu cầu khách hàng, sermina,….) 5.000.000 – 20.000.000
D9 Hỗ trợ viết luận văn đầy đủ (tùy luận văn có mô hình hay không, mô hình khó hay dễ) 18.000.000 – 28.000.000
E HỖ TRỢ TRỌN GÓI:  ĐỀ CƯƠNG + LUẬN VĂN (từ A-Z) 25.000.000 – 35.000.000
  Chú ý:   
  + Với các đề cương có mô hình, khách sẽ được 01 buổi hướng dẫn miễn phí cách chạy mô hình trên phần mềm SPSS/EVIEW/STATA (Tùy khách chọn)  
  + Nếu làm gấp thì sẽ phụ thu thêm từ 20 – 50% đơn giá  
F CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (EVIEW, SPSS, STATA, R,..)  
F1 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình (data của Trung tâm) 1.500.000 – 2.500.000
F2 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo Dữ liệu của khách hàng 2.500.000 – 3.000.000
 

Chú ý: 

+ Khi hướng dẫn tại nhà với thời lượng 2h/1buổi/1 mô hình định lượng

+ Có hướng dẫn online (livestream hoặc video)

+ Thongke.Club sẽ tư vấn cho bạn phần mềm dễ sử dụng và phù hợp từng loại dữ liệu

 
G DỊCH VỤ KHÁC  
G1 Thu thập dữ liệu online (từ 100 – 500 quan sát)/ phỏng vấn thực tế/dữ liệu địa phương/số liệu thống kê (tùy theo nhu cầu)   3.000.000 – 10.000.000
G2 Điều tra, phỏng vấn dữ liệu thực tế (100 phiếu – 500 phiếu), tùy theo nội dung điều tra  16.000.000 – 100.000.000
  Chú ý: Có phụ thu cho gói G2 với các trường hợp đặc biệt sau  
  + Nội dung điều tra quá phức tạp, hoặc có chuyên ngành chuyên sâu Giá thỏa thuận
  + Có phụ thu phí đi lại, ở những vùng có điều kiện khó khăn (qua phà, đò, sông, biển) tùy
   theo tỉnh và theo giá thị trường
Theo giá thực tế
  + Có hóa đơn VAT  (nếu cần) Theo giá thực tế
  + Đi lấy dấu công lệnh, giấy đi đường (nếu cần) Thỏa thuận
G3 Hỗ trợ làm power point bảo vệ đề cương 300.000 – 800.000
G4 Hỗ trợ làm power point sermina 1/2/bảo vệ luận văn, luận án 600.000 – 1.000.000
H DỊCH VỤ HỖ TRỢ CÔNG BỐ KHOA HỌC CHUNG 
 
H1 Bài đăng tạp chí nước ngoài đạt chất lượng Q1 150 – 200 triệu
H2 Bài đăng tạp chí nước ngoài đạt chất lượng Q2 100 – 120 triệu
H3 Bài đăng tạp chí nước ngoài đạt chất lượng Q3 50 – 60 triệu
H4 Bài đăng tạp chí nước ngoài đạt chất lượng Q4 30- 40 triệu
     
I XÂY DỰNG ĐỀ ÁN – DỰ ÁN – DỰ TOÁN KINH PHÍ
(Quản lý – Phát triển kinh tế- Marketing – SXKD)
Giá thỏa thuận
  – Đề án nhân sự, vị trí việc làm  
  – Đề án phát triển cộng đồng  
  – Đề cương thuyết minh các đề án, dự án quản lý, phát triển kinh tế, marketing, sản xuất kinh doanh,…  
  – Dự toán kinh phí cho các đề án, dự án quản lý, phát triển kinh tế, marketing,  sản xuất kinh doanh,…  
  – Xây dựng chương trình, Kế hoạch hoạt động, marketing, SXKD  

Ghi chú:

  • Đơn giá dịch vụ từ gói A – G áp dụng cho trình độ Đại học đến Thạc sĩ.
  • Gói tương tự cho trình độ Nghiên cứu sinh, hoặc dự án nghiên cứu…. thì Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá cụ thể.