Chúng tôi chuyên hỗ trợ xử lý số liệu thống kê trên các phần mềm EVIEW, SPSS, STATA, R,…. Nhận viết luận văn từ đại học đến cao học

Đặc biệt, nhận hướng dẫn xử lý số liệu thống kê, chạy mô hình tại nhà hoặc online. 

GÓI NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (đồng)
  CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH TRÊN EVIEW/SPSS/STATA,…..  

A

CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH

 
A1 Chạy hồi quy/kiểm định trên data của Khách hàng  800.000 – 1.200.000 
A2 Chỉnh sửa data + chạy mô hình hồi quy/kiểm định (chỉnh từ 1 – 3 biến) 2.500.000 – 3.500.000
A3 Chỉ định biến (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) 1.000.000/biến
A4 Chỉnh sử data + chạy ra kết quả + giải thích kết quả,….  (Từ 1 – 3 biến)  4.500.000 – 6.000.000 

B

Thongke.club CUNG CẤP SỐ LIỆU

 
B1 Cung cấp data   2.500.000 – 3.000.000 
B2 Cung cấp data+ chạy mô hình   4.000.000 – 6.000.000 
B3 Cung cấp data + chạy mô hình + giải thích kết quả  5.000.000 – 7.000.000 
C CÁC GÓI VIẾT ĐỀ CƯƠNG  
C1 Tư vấn lựa chọn tên đề tài theo chuyên ngành 1.000.000 – 2.000.000
C2 Chỉnh sửa đề cương của khách hàng 2.000.000 – 5.000.000
C3 Viết đề cương mới 5.000.000 – 12.000.000
D CÁC GÓI VIẾT LUẬN VĂN  
D1 Phần Mở đầu 500.000 – 1.500.000
D2 Phần Tổng quan các nghiên cứu trước liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.500.000 – 5.000.000
D3 Phần Tổng quan cơ sở lý thuyết 1.500.000 – 5.000.000
D4 Phần Phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu 1.500.000 – 3.000.000
D5 Phần Kết quả nghiên cứu và thảo luận  10.000.000 – 20.000.000
D6 Phần Kết luận và kiến nghị 1.000.000 – 4.000.000
D7 Tài liệu tham khảo 500.000 – 1.500.000
D8 Chỉnh sửa luận văn (tuỳ bài, tuỳ yêu cầu khách hàng, sermina,….) 5.000.000 – 18.000.000
D9 Luận văn đầy đủ (tùy luận văn có mô hình hay không, mô hình khó hay dễ) 15.000.000 – 28.000.000
E TRỌN GÓI: ĐỀ CƯƠNG + LUẬN VĂN (từ A-Z) 23.000.000 – 35.000.000
  Chú ý:   
  + Với các đề cương có mô hình, khách sẽ được 01 buổi hướng dẫn miễn phí cách chạy mô hình trên phần mềm SPSS/EVIEW/STATA (Tùy khách chọn)  
  + Nếu làm gấp thì sẽ phụ thu thêm từ 20 – 50% đơn giá  
F CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (EVIEW, SPSS, STATA, R,..)  
F1 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo yêu cầu của khách hàng 1.000.000 – 2.000.000
F2 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo Dữ liệu của khách hàng 2.500.000 – 3.000.000
  Chú ý:   
  + Khi hướng dẫn tại nhà với thời lượng 2h/1buổi/1mô hình  
  + Có hướng dẫn online (livestream hoặc video)  
  + Thongke.Club sẽ tư vấn cho bạn phần mềm dễ sử dụng và phù hợp từng loại dữ liệu  
G DỊCH VỤ KHÁC  
G1 Thu thập dữ liệu online (từ 100 – 500 quan sát)/dữ liệu khảo sát thực tế (30 – 70 phiếu)/dữ liệu địa phương/số liệu thống kê (tùy theo nhu cầu)   3.000.000 – 10.000.000
G2 Điều tra, phỏng vấn dữ liệu thực tế (100 phiếu – 500 phiếu), tùy theo nội dung điều tra  16.000.000 – 100.000.000
  Chú ý: Có phụ thu cho gói G2 với các trường hợp đặc biệt sau  
  + Nội dung điều tra quá phức tạp, hoặc có chuyên ngành chuyên sâu Giá thỏa thuận
  + Có phụ thu phí đi lại, ở những vùng có điều kiện khó khăn (qua phà, đò, sông, biển) tùy theo tỉnh và theo giá thị trường Theo giá thực tế
  + Có hóa đơn VAT  (nếu cần) Theo giá thực tế
  + Đi lấy dấu công lệnh, giấy đi đường (nếu cần) Thỏa thuận
G3 Làm power point bảo vệ đề cương 300.000 – 800.000
G4 Làm power point sermina 1/2/bảo vệ luận văn 600.000 – 1.000.000