Cách sử dụng thang đo Likert

Cách sử dụng thang đo Likert, đây là thang đo thông dụng được dùng nhiều trong các bài phỏng vấn; Và được ứng dụng rộng rãi cho các mô hình định lượng như phân tích nhân tố khám khá EFA, Mô hình cấu truyến tuyến tính SEM (Amos), mô hình cấu trúc tuyến tính hồi […]

đọc tiếp tục