Cách sử dụng thang đo Likert

Cách sử dụng thang đo Likert, đây là thang đo thông dụng được dùng nhiều trong các bài phỏng vấn; Và được ứng dụng rộng rãi cho các mô hình định lượng như phân tích nhân tố khám khá EFA, Mô hình cấu truyến tuyến tính SEM (Amos), mô hình cấu trúc tuyến tính hồi […]

đọc tiếp tục

dịch vụ tư vấn viết luận văn

dịch vụ tư vấn viết luận văn, làm đẹp số liệu, chúng tôi chuyên nhận viết thuê khóa luận đại học, luận văn cao học, cung cấp số liệu, làm đẹp chỉnh sửa số liệu, chạy mô hình, viết thuê đề cương thạc  Bạn đang quá bận rộn, không có thời gian để làm khóa […]

đọc tiếp tục