Thông báo

[HD] Ứng dụng học máy cho dự đoán – machine learning – ML

Ứng dụng học máy cho dự đoán; Đối với nhiều tổ chức, dữ liệu lớn – khối lượng đáng kinh ngạc của dữ liệu có cấu trúc thô, bán cấu trúc và phi cấu trúc – là nguồn thông minh chưa được khai thác có thể hỗ trợ các quyết định kinh doanh và tăng […]

[Mách bạn] Sai lệch chọn mẫu quan sát – Sample Selection Bias

Sai lệch chọn mẫu là một loại sai lệch do chọn dữ liệu không ngẫu nhiên để phân tích thống kê. Sự sai lệch tồn tại do một lỗ hổng trong quá trình chọn mẫu, trong đó một tập hợp con của dữ liệu bị loại trừ một cách có hệ thống do một thuộc […]

Cung cấp

Sự thiên lệch bias trong nghiên cứu khoa học

Sự thiên lệch bias trong nghiên cứu khoa học; Trong nghiên cứu khoa học thì luôn luôn có xuất hiện hiện tượng bias – sự thiên lệch – sự sai lệch – sự thiên vị, tuỳ theo cách dịch và hiểu của mỗi người mà có những tên gọi khác nhau. Sự thiên lệch Bias […]

Cách nhận biết biến ngoại lai (Extraneous Variables)

Cách nhận biết biến loại lai (Extraneous Variables), đây là một trong những vấn đề khó khi nghiên cứu định lượng, hiện vẫn chưa có một kiểm định nào có thể loại được hiện tượng này, tất cả phải dùng kinh nghiệm để nhận biết; Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về […]

Vấn đề quan sát – Chọn mẫu ngẫu nhiên – OBS

Vấn đề quan sát – chọn mẫu ngẫu nhiên – OBS. Trong một nghiên cứu định lượng thì chọn mẫu ngẫu nhiên là việc rất quan trọng, nó còn quan trọng hơn cả số lượng mẫu quan sát nữa, bởi vậy trong bài viết này chúng tôi đang cố gắng truyền đạt lại với các […]

Mạng xã hội

Quảng cáo

Hướng dẫn SmartPLS

Hồi quy bảng