Thứ Hai, Tháng Một 17, 2022

Mẹo vặt

Hiệu chỉnh data PLS-SEM Chỉnh sửa số liệu SmartPLS

Hiệu chỉnh data PLS-SEM và Chỉnh sửa số liệu SmartPLS nhanh nhất, đối với mô hình plssem thì chúng ta thường xuyên gặp phải nhiều kiểm định rắc rối mà khó có dữ liệu có thể đạt được, vì vậy chúng ta cần xử lý data cho tốt để cho ra kết quả tốt hơn […]

Thông báo

tư vấn viết luận văn, paper bài báo luận văn luận án

Tư vấn viết luận văn là dịch vụ chúng tôi hỗ trợ các bạn từ A đến Z về các vấn đề về nghiên cứu khoa học; Như xây dựng ý tưởng bài nghiên cứu, tổng hộp mô hình nghiên cứu, áp dụng nghiên cứu định lượng vào nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu định […]

dịch vụ công bố chung bài báo khoa học quốc tế

dịch vụ công bố chung bài báo khoa học quôc tế, hướng dẫn công báo khoa học lên các tạp chí uy tín thuộc 2 cơ sở dữ liệu lớn của thế giới là scopus và isi, và chúng tôi chỉ công bố các bài báo khoa học đạt chuẩn từ Q4 trở lên Q1, […]

Cung cấp

Tìm hiểu mô hình Hiệu quả -Tầm quan trọng (IPA)

Tìm hiểu mô hình Hiệu quả – Tầm quan trọng ( Importance-Performance Map Analysis : IPA), thông thường khi chúng ta đánh giá mô hình định lượng thì chúng ta chỉ đánh giá hiệu ứng tác động là chính, trong mô hình này họ đánh giá hiệu quả  và tầm quan trọng của biến trong […]

Dịch vụ phân tích số liệu xử lý SPSS STATA R EVIEW chuyên nghiệp

Dịch vụ phân tích số liệu xử lý SPSS STATA R EVIEW  MINITAB … chuyên nghiệp; Nếu các bạn gặp khó khăn về vấn đề nghiên cứu khoa học, các áp dụng mô hình định lượng, xử lý số liệu cho ra kết quả không như mong muốn, dấu của kỳ vọng không như mong […]

Ước lượng GMM cực dễ trên EVIEWS

Ước lượng GMM cực dễ trên EVIEWS, mô hình GMM là một trong những mô hình cực kỳ quan trọng, trong nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, nó làm mô hình hồi quy gmm với mục đích là khắc phục nội sinh trong kinh tế, để khắc phục vấn đề nội sinh với […]

Mạng xã hội

Quảng cáo

Hướng dẫn SmartPLS

Hồi quy bảng