Thông báo

Hướng dẫn hồi quy tuyến tính OLS: dự báo giá vàng

Hướng dẫn hồi quy tuyến tính OLS: dự báo giá vàng, trong bài hướng dẫn này chúng ta dùng hồi quy ols để dự báo giá vàng, đối với hồi quy bội này ngoài việc tìm nhân tố tác động ra chúng ta còn có thể dự báo một cách dễ dàng. Vẫn như những […]

Phân biệt nội sinh kinh tế và yếu tố ngoại sinh kinh tế

Phân biệt nội sinh kinh tế và yếu tố ngoại sinh kinh tế, vấn đề nội sinh và ngoại sinh trong nền kinh tế là các yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Vấn đề nội sinh liên quan đến các yếu tố nội bộ của nền kinh tế, […]

Cung cấp

DV: Xử lý số liệu cải thiện chất lượng thang đo Cronbach’s alpha

Dịch vụ xử lý số liệu cải thiện chất lượng thang đo Cronbach’s alpha chuyên nghiệp, việc xử lý bộ câu hỏi trong khảo sát thì vấn đề về chất lượng thang đo, luôn luôn có vấn đề và cần giải quyết. Nếu bạn cần bất cứ nhu cầu nào về việc xử lý dữ […]

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học, đây là một bước rất quan trọng để phục vụ trong công việc, đối với những người thường xuyên làm nghiên cứu khoa học thì việc này rất đơn giản, nhưng đối với những bạn mới bắt đầu vào công việc nghiên cứu thì nó như […]

Sự thiên lệch bias trong nghiên cứu khoa học

Sự thiên lệch bias trong nghiên cứu khoa học; Trong nghiên cứu khoa học thì luôn luôn có xuất hiện hiện tượng bias – sự thiên lệch – sự sai lệch – sự thiên vị, tuỳ theo cách dịch và hiểu của mỗi người mà có những tên gọi khác nhau. Sự thiên lệch Bias […]

Mạng xã hội

Quảng cáo

Hướng dẫn SmartPLS

Hồi quy bảng