Cách nhận biết biến ngoại lai (Extraneous Variables)

Cung cấp

Cách nhận biết biến loại lai (Extraneous Variables), đây là một trong những vấn đề khó khi nghiên cứu định lượng, hiện vẫn chưa có một kiểm định nào có thể loại được hiện tượng này, tất cả phải dùng kinh nghiệm để nhận biết; Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về biến ngoại lai và các khắc phục nó.

Biến ngoại lai – Extraneous Variables

Biến ngoại lai là gì ?

Trong một thử nghiệm , một biến không liên quan là bất kỳ biến nào mà bạn đang không điều tra có khả năng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu của bạn.

Nếu không được kiểm soát, các biến ngoại lai có thể dẫn đến kết luận không chính xác về mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc .

Ví dụ về biến không liên quan

Câu hỏi nghiên cứu Các biến ngoại lai
Dung lượng bộ nhớ có liên quan đến hiệu suất kiểm tra không?
 • Thời gian làm bài kiểm tra trong ngày
 • Kiểm tra sự lo lắng
 • Mức độ căng thẳng
Mất ngủ có ảnh hưởng đến khả năng lái xe không?
 • Điều kiện đường xá
 • Nhiều năm kinh nghiệm lái xe
 • Tiếng ồn
Tiếp xúc với ánh sáng có cải thiện khả năng học tập ở chuột không?
 • Loại chuột
 • Nền di truyền
 • Môi trường học tập

Dùng định nghĩa thì chúng ta ai cũng biết, nhưng để nhận biết được thì rất khó, nên trong ví dụ trên chúng tôi làm vài cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Từ từ thì chúng ta sẽ nhận biết nó dễ dàng hơn.

Cách nhận biết biến ngoại lai
Cách nhận biết biến ngoại lai

Các loại biến ngoại lai

Các biến ngoại lai có thể được phân loại thành bốn loại riêng biệt. Các danh mục này giúp các nhà nghiên cứu lựa chọn một phương pháp kiểm soát duy nhất. Bốn loại biến ngoại lai là:

Đọc thêm:   Kiểm tra đạo văn Turnitin: Sửa lỗi chỉnh sửa khắc phục đạo văn

Các biến số tình huống

Các biến số tình huống là các yếu tố môi trường, bao gồm những thứ như tiếng ồn xung quanh loại ánh sáng mà nhà nghiên cứu đang sử dụng và nhiệt độ của căn phòng nơi thí nghiệm đang diễn ra.

Các biến số người tham gia

Biến số người tham gia, hoặc biến số cá nhân, xảy ra khi cảm xúc cá nhân hoặc đặc điểm tính cách của người tham gia ảnh hưởng đến thử nghiệm. Ví dụ, những người tham gia nghiên cứu có thể đóng góp các biến không liên quan khi chúng khác nhau về các yếu tố như nhân khẩu học hoặc tâm trạng. Mức độ hiểu biết của người tham gia về nghiên cứu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của thử nghiệm.

Các biến của người thử nghiệm

Loại biến ngoại lai này xảy ra khi nhà nghiên cứu hoặc nhà thử nghiệm vô tình ảnh hưởng đến cách người tham gia hành xử. Ví dụ bao gồm tuổi, giới tính và cách cư xử của người thử nghiệm.

Các biến đặc trưng nhu cầu

Các biến này truyền tải thông tin hoặc manh mối cho người tham gia về mục đích của nghiên cứu. Họ cũng có thể cho người tham gia biết kết quả mà nhà nghiên cứu mong muốn, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu. Các ví dụ có thể bao gồm từ môi trường xung quanh của người tham gia cho đến các câu hỏi trong cuộc khảo sát.

Các cách nhận biết biến ngoại lai

Đặc điểm nhu cầu

Đặc điểm nhu cầu là những tín hiệu khuyến khích người tham gia tuân theo các kỳ vọng hành vi của nhà nghiên cứu.

Đôi khi, những người tham gia có thể suy ra ý định đằng sau một nghiên cứu từ các tài liệu hoặc bối cảnh thí nghiệm và sử dụng những gợi ý này để hành động theo những cách phù hợp với giả thuyết nghiên cứu. Những đặc điểm nhu cầu này có thể làm sai lệch kết quả nghiên cứu và làm giảm giá trị bên ngoài , hoặc tính khái quát, của kết quả.

Ví dụ: Đặc điểm nhu cầu
Những người tham gia nghiên cứu trong nhóm thực nghiệm dễ dàng rút ra mối liên hệ giữa bối cảnh phòng thí nghiệm, được yêu cầu mặc áo khoác phòng thí nghiệm và các câu hỏi về kiến ​​thức khoa học của họ.

Họ làm việc chăm chỉ hơn để làm tốt bài kiểm tra bằng cách chú ý nhiều hơn đến các câu hỏi.

Bạn có thể tránh các đặc điểm về nhu cầu bằng cách khiến người tham gia khó đoán được mục tiêu nghiên cứu của bạn. Yêu cầu những người tham gia thực hiện các nhiệm vụ bổ sung không liên quan hoặc điền vào các cuộc khảo sát có liên quan một cách hợp lý để khiến họ rời xa bản chất thực sự của nghiên cứu.

Đọc thêm:   Bán dữ liệu data thống kê dự báo kiểm định luận văn

Hiệu ứng người thử nghiệm

Tác động của người thử nghiệm là những hành động không chủ ý của nhà nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

Có hai loại hiệu ứng chính của người thử nghiệm:

 • Tương tác của người thử nghiệm với những người tham gia có thể vô tình ảnh hưởng đến hành vi của họ.
 • Các sai sót trong đo lường, quan sát, phân tích hoặc giải thích có thể làm thay đổi kết quả nghiên cứu.
Ví dụ: Hiệu ứng người thử nghiệm
Bạn động viên và khuyến khích những người tham gia mặc áo khoác phòng thí nghiệm cố gắng hết sức trong bài kiểm tra. Họ cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường phòng thí nghiệm và cảm thấy tự tin khi bước vào phần kiểm tra; do đó, họ hoạt động tốt.

Những người tham gia không mặc áo khoác phòng thí nghiệm không được khuyến khích thực hiện tốt bài kiểm tra. Vì vậy, họ không làm việc chăm chỉ với các phản hồi của họ.

Để tránh các hiệu ứng của người thử nghiệm, bạn có thể triển khai tính năng che (làm mờ) để ẩn chỉ định điều kiện khỏi người tham gia và người thử nghiệm. Trong một nghiên cứu mù đôi, các nhà nghiên cứu sẽ không thể thiên vị những người tham gia hành động theo những cách được mong đợi hoặc giải thích kết quả một cách có chọn lọc cho phù hợp với giả thuyết của họ .

Các biến tình huống

Các biến số tình huống, chẳng hạn như ánh sáng hoặc nhiệt độ, có thể thay đổi hành vi của người tham gia trong môi trường nghiên cứu. Các yếu tố này là nguồn gây ra lỗi ngẫu nhiên hoặc biến thể ngẫu nhiên trong các phép đo của bạn.

Để hiểu mối quan hệ thực sự giữa các biến độc lập và phụ thuộc, bạn sẽ cần giảm hoặc loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố tình huống đến kết quả học tập của mình.

Đọc thêm:   Bán số liệu thống kê chạy eview, spss, R, stata, SAS ....
Ví dụ: Biến tình huống
Để thực hiện thí nghiệm của mình, bạn sử dụng các phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường. Họ chỉ có sẵn vào sáng sớm hoặc cuối ngày. Vì thời gian trong ngày có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thử nghiệm, nên đó là một biến không liên quan.

Để tránh các biến tình huống ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu, tốt nhất là giữ các biến không đổi trong suốt quá trình nghiên cứu hoặc thống kê chúng trong các phân tích của bạn.

Các biến số người tham gia

Biến số người tham gia là bất kỳ đặc điểm hoặc khía cạnh nào trong lý lịch của người tham gia có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, mặc dù nó không phải là trọng tâm của một thử nghiệm.

Các biến số người tham gia có thể bao gồm giới tính, bản dạng giới, tuổi tác, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, v.v.

Vì những khác biệt riêng lẻ này giữa những người tham gia có thể dẫn đến các kết quả khác nhau, điều quan trọng là phải đo lường và phân tích các biến này.

Ví dụ: Các biến tham gia
Nền tảng giáo dục và chuyên ngành đại học là những biến số tham gia quan trọng cho việc nghiên cứu lý luận khoa học của bạn. Những người tham gia có nền tảng giáo dục vững chắc về các môn học STEM có khả năng hoạt động tốt hơn những người khác.

Để kiểm soát các biến số của người tham gia, bạn nên sử dụng phép phân công ngẫu nhiên để chia mẫu của bạn thành các nhóm kiểm soát và nhóm thử nghiệm. Phân công ngẫu nhiên làm cho các nhóm của bạn có thể so sánh được bằng cách phân bổ đồng đều các đặc điểm của người tham gia giữa họ.

Phân biệt biến ngoại lai và biến gây nhiễu
Phân biệt biến ngoại lai và biến gây nhiễu

Chọn một phương pháp kiểm soát

Một khi bạn nhận thức được các biến ngoại lai ảnh hưởng đến việc học của mình, bạn có thể chọn một phương pháp kiểm soát. Các phương pháp tương ứng với một loại biến cụ thể, giúp dễ dàng xác định phương pháp nào sẽ sử dụng. Một số phương pháp kiểm soát bao gồm:

Chọn mẫu ngẫu nhiên: 

Phương pháp này liên quan đến các biến số của người tham gia và cho người tham gia cơ hội được chọn như nhau. Ví dụ: khi chia những người tham gia thành nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm, bạn có thể rút tên ngẫu nhiên để đảm bảo mỗi người có cùng tỷ lệ trở thành thành viên của một trong hai nhóm.

Các thủ tục chuẩn hóa: 

Phương pháp này liên quan đến các biến đặc tính của tình huống và nhu cầu, xảy ra khi thiết kế nghiên cứu. Tạo ra các quy trình tiêu chuẩn để giữ cho môi trường giống nhau cho mỗi người tham gia, chẳng hạn như duy trì nhiệt độ cụ thể trong phòng thí nghiệm để đảm bảo nó không làm người tham gia bị phân tâm.

Đối trọng: 

Phương pháp này liên quan đến các biến số của người tham gia, chẳng hạn như thứ tự cụ thể của các sự kiện trong nghiên cứu. Để kiểm soát điều này, bạn có thể yêu cầu một nhóm người tham gia hoàn thành “bước một” trước trong khi yêu cầu một nhóm khác hoàn thành “bước hai” trước.

Tạo mặt nạ: 

Phương pháp này liên quan đến các biến của người thử nghiệm. Che dấu, còn được gọi là phương pháp mù đôi, có nghĩa là yêu cầu một người không biết về mục đích của nghiên cứu thực hiện thử nghiệm.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Kiến thức quá hay
Author Rating
51star1star1star1star1star
Product Name
Biến ngoại lai
Price
VND 4500000
Product Availability
Pre-Order Only