• Version 1.0.0
  • Download 236
  • File Size 500
  • File Count 1
  • Create Date 09/09/2018
  • Last Updated 10/09/2018

Nghiên cứu bất bình đẳng giới trong thu nhập

nghiên cứu bất bình đẳng giới trong thu nhập,  là đề tài nghiên cứu để làm luận văn tốt nghiệp của SV trường Nông Lâm thành phố HCM.

NGHIÊN CỨU BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THU NHẬP

Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là đánh giá, phân tích định tính và định lượng kết quả khảo sát về thu nhập của người lao động trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để đo lường mức độ khác biệt về thu nhập giữa lao động nam và lao động nữ. Từ kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra gợi ý chính sách nhằm đạt tới sự phát triển kinh tế công bằng và hiệu quả, giảm thiểu mức độ bất bình đẳng giới tỏng thu nhập.

Mục tiêu cụ thể

Phân tích định tính và định lượng kết quả điều tra khảo sát về thu nhập của người lao động để đo lường mức độ khác biệt về thu nhập giữa lao động nam và lao động nữ trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới trong thu nhập của công nhân trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Từ kết quả của nghiên cứu sẽ đưa ra gợi ý chính sách nhằm đạt tới sự phát triển kinh tế công bằng và hiệu quả, giảm thiểu mức độ bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Đọc thêm:   phân tích chuỗi giá trị hồ tiêu - Luận văn mẫu
Giới thiệu Admin

Chia sẽ và cung cấp tất cả dịch vụ về mô hình kinh tế lượng và luận văn
Mail: [email protected]
Zalo,Viber,SMS,Call: 0983.473.444
Chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn các bạn !!!