Tác giả: Nguyễn Tiền

Không ngại học chỉ sợ ăn hành!